CRISTOS A INVIAT! ALELUIA! ALELUIA!

„Creştinilor, aduceţi Victimei Pascale
jertfă de laudă.

Mielul a răscumpărat turma;
Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe oamenii păcătoşi
cu Tatăl ceresc.

Moartea şi viaţa s-au înfruntat în mod minunat:
stăpânul vieţii a murit,
dar acum e viu şi domneşte.

Spune-ne, Marie Magdalena,
ce-ai văzut pe cale?
Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte,
am văzut mărirea celui înviat.
I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui,
giulgiul şi veşmintele.
Cristos, speranţa mea, a înviat!
El va merge înaintea voastră în Galileea.

Noi o ştim: Cristos Domnul
a înviat cu adevărat din morţi.

Tu, rege biruitor al morţii,
îndură-te de noi toţi.”
ALELUIA, ALELUIA!!!